Yangın Dolapları

projects
projects

Arazi Tipi Yangın Dolapları

Arazi Tipi Yangın Dolapları, Yangın Esnasında Yangın Mahalline Dışardan Müdahale İmkanı Sağlayan, Ayrı bir su rezervine ve yangın pompasına bağlı olan genellikle yangın hidratlarının yanına koyulan TS EN 671-2 standardına uygun yangın söndürme sistemleridir.

Arazi Tipi Yangın Dolapları

Sahra tipi yangın dolapları arazi şartlarına uygun olarak ayaklı ve çatılı olacak şekilde tek makaralı ve çift makaralı olarak üretimi yapılmaktadır.

Arazi Tipi Yangın Dolapları

Arazi tipi yangın dolapları içerisine ihtiyaca göre el feneri, hidrant anahtarı, rekor anahtarı vb. ekipmanlarda koyulabilmektedir.

Arazi tipi yangın dolaplarını sulu sistem, kuru sistem ve köpüklü sistem olarak 3 farklı sınıfta inceleyebiliriz.

Paylaş